KAIŠIADORIŲ RAJONO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TEIKIAMOS ŠIOS PASLAUGOS:

  1. Pedagoginis-psichologinis įvertinimas.
  2. Psichologinis konsultavimas.
  3. Specialiosios logopedinės korekcinės pratybos – mokymai vaikų tėveliams.
  4. Specialiosios pratybos
  5. Pedagoginis, psichologinis švietimas.
  6. Ugdymo įstaigų specialistų konsultavimas.
  7. Užsiėmimai, paskaitos, pranešimai.

Į Tarnybą vaikai turi atvykti lydimi tėvų (rūpintojų, globėjų).

Paslaugos teikiamos laisvanoriškai, užtikrinant jų konfidencialumą.

Būtina išankstinė registracija telefonu: (8 346) 43 814

Visos paslaugos nemokamos.