„Arbatinė ant ratų“ yra  Norvegijos finansinio mechanizmo projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“, vykusio 2009-2011 metais viena iš veiklų.

Bendra projekto vertė – 294 118 eurų (1 015 531 Lt), iš jų 85 % tinkamų projekto išlaidų sumos sudarė Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos, 15 % – valstybės biudžeto lėšos iš specialiosios EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programos.

Pagrindinis projekto tikslas – mažinti smurtą prieš vaikus Kaišiadorių rajone, kuriant ir įgyvendinant smurto prieš vaikus prevencines priemones.

Projektas buvo įgyvendinamas drauge su partneriais – Kaišiadorių rajono pedagogine psichologine tarnyba ir Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (Kaišiadorių rajono policijos komisariatu).

„Arbatinės ant ratų“   buvo įgyvendinama kaip viena iš trimačio bendravimo su vaikais priemonių. Pagal specialų užsakymą pagamintas autobusėlis baigiantis pamokoms lankė mokyklas. Mokiniams buvo suteikta galimybė akis į akį prie arbatos puodelio pabendrauti su teisininku, psichologu, socialiniu darbuotoju dėl smurto problemų, su kuriomis susiduria mokykloje. Per šiuos vizitus transliuota ir kartu su psichologu aptarta Kaišiadorių r. savivaldybės mokinių sukurta socialinė reklama.

`                    Autobusėlis į mokyklas pradėjo važinėti 2010 m. birželį. Autobusėlį lankė mokiniai. Lankytojų amžius – nuo 5 iki 18 metų.

Dauguma vaikų apie smurto problemas mokykloje atėjo pasikalbėti grupėmis ar klasėmis. Ypač atvirai po filmukų peržiūros įspūdžiais dalijosi mažesnieji. Filmukai vaikams priminė mokykloje matytas ar išgyventas situacijas, buvo drauge analizuojama, ką filmukų veikėjai darė tinkamai ir kur suklydo, kaip reikėtų pasielgti vienu ar kitu atveju.

2011 m. projektas buvo baigtas. Atsižvelgiant į vaikų, tėvų ir pedagogų išsakytus atsiliepimus ir pageidavimus, Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nusprendė tęsti „Arbatinės ant ratų“ veiklą. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus iš anksto patvirtintu grafiku, psichologas vyksta į Kaišiadorių savivaldybės mokyklas. Apie smurtą, emocijų ir elgesio problemas, bendravimo, mokymosi sunkumus ir kitomis rūpimomis temomis vaikai ir suaugusieji kalbasi su psichologu. „Arbatinės ant ratų“ vizitų viešinimą ir koordinavimą vykdo mokyklos direktoriaus paskirti asmenys. Asmenų, apsilankiusių „Arbatinėje ant ratų“ duomenys nekaupiami, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.