Pedagoginis-psichologinis vaiko įvertinimas:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimą paprastai atlieka logopedas ir gydytojas.
  • mokyklinio amžiaus vaikų įvertinimą (kompleksinį) atlieka specialistų komanda: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, gydytojas vaikų neurologas.
  • vaiko brandumo mokyklai įvertinimą atlieka psichologas, jei tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas būtų ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; arba jei tėvai (globėjai) pageidauja leisti vaiką į pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas mokyklai nėra vertinamas.

 

Dokumentai, reikalingi vaiko įvertinimui

 

Vaiko brandumo mokyklai:

  • prašymas (rašomas Tarnyboje) ;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • jei yra, kitų specialistų (gydytojų, Vaiko raidos centro ir kt.) pažymos.

Dėl kompleksinio įvertinimo į Pedagoginę psichologinę tarnybą gali kreiptis mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariai arba tėvai ir be mokyklos (ikimokyklinės ugdymo įstaigos) žinios.