Mokymai (užsiemimai) vaikų tėveliams

Specialiosios logopedinės korekcinės pratybos – mokymai vaikų tėveliams

Į mokymus kviečiami tėvai, kurių vaikai turi tarties (netaria garsų š, ž, č, l, r ir t.t. arba juos painioja), rašymo, skaitymo sunkumų. Užsiėmimų metu tėvams suteikiamos teorinės ir praktinės žinios, kaip padėti savo vaikui tarti garsus ir juos skirti, išvengti rašymo ir skaitymo klaidų.

 

Užsiėmimų ciklas tėvams arba auklėtojams pagal programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Tikslas

Mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais ir paaugliais, kurti pagarbius tarpusavio santykius.

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“ tai: 
Programa tiems, kurie ieško būdų užmegzti gilesnius ir šiltesnius santykius su vaikais;
Geresnių bendravimo įgūdžių mokymasis, efektyvesnių auklėjimo būdų ieškojimas, dalinimasis asmenine patirtimi;
Artėjimas link gilesnių santykių, kurie sukuria pasitenkinimo, tarpusavio artumo jausmą;
Dialogo su vaiku užmezgimas ir ryšių, grindžiamų tarpusavio pagarba, palaikymas.

Darbo grupėje metodai: trumpos teorinės žinios, įvairios praktinės užduotys, pasidalinimas patirtimi, diskusijos.

10-12 užsiėmimų. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. Vieno užsiėmimo trukmė 3 – 4 valandos. Dalyvių skaičius ribotas (daugiausiai 15 žmonių).

 

Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai

Tikslas
1. Suteikti informacijos apie vaiko raidą ir poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais.
2. Padėti suprasti probleminio vaikų elgesio priežastis bei kas padeda kurti artimesnį bendravimą su vaiku.
3. Išmokti rodyti vaikui teigiamą dėmesį, taikyti pagyrimus ir apdovanojimus, skirti specialų laiką.
4. Mokyti atpažinti savo ir vaiko jausmus bei tobulinti jausmų valdymo sudėtingose situacijose įgūdžius.
5. Padėti suprasti, kodėl kai kurie tėvų naudojami auklėjimo būdai nėra veiksmingi, kaip tinkamai nustatyti ribas ir taisykles, taikyti draudimus, vietoje bausmių vaiko drausminimui naudoti elgesio pasekmes.


Mokymai skirti tėvams (įtėviams, globėjams, seneliams ar kitiems asmenims, auginantiems ir auklėjantiems vaikus), kurie kartais jaučiasi sutrikę ir nežinantys, kaip elgtis su savo vaikais. Būtų gerai, jei mokymuose kartu dalyvautų tie suaugusieji, kurie drauge augina vaiką (mama ir tėtis, mama ir močiutė, mama ir patėvis ar kt.), tačiau gali dalyvauti ir vienas suaugęs šeimos narys. Vaikai šiuose mokymuose dalyvauti negali.


Mokymų forma - trumpos teorinės žinios, įvairios praktinės situacijos. Tėvai dirbdami grupėje galės diskutuoti apie iškilusius sunkumus, kylančius auklėjant vaikus, dalintis patirtimi, kartu ieškoti ir rasti bendrus sprendimus į iškilusius klausimus, mokytis efektyvių bendravimo su vaiku būdų.


4 užsiėmimai po 3 valandas vieną kartą per savaitę. Grupėje gali būti nuo 8 iki 12 asmenų. 
 

Pažinkime vaikų kalbą ir supraskime jų elgesį

Tikslas
Supažindinti tėvus su vaikų nuo gimimo iki 6 metų kalbos ir elgesio ypatumais.

Programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams. Tėvų susirinkimų metu yra kalbama apie konkretaus amžiaus vaikų elgesio ir kalbos ypatumus. Psichologė ir logopedė trumpai pateikia pagrindines teorines žinias apie konkretų amžiaus tarpsnį, o po to tėvai įtraukiami į diskusiją, atsakoma į jiems rūpimus klausimus.

Rekomenduojama specialistes kviesti į vienos grupės vaikų tėvų susirinkimus, kad būtų galima kalbėtis apie labai konkretų amžiaus tarpsnį ir jam būdingus ypatumus.

Diskusija užtrunka 1-1,5 valandos.

 

Specialiųjų pratybų pagal Logico mokymo sistemą programa

Tikslas

Lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių matematinius gebėjimus ir pažintinius procesus.

Programą sudaro 12 grupinių užsiėmimų. Užsiėmimų turinį sudaro žaidimai, lavinantys dėmesį, atmintį, padedantys užmegzti draugiškus tarpusavio santykius ir LOGICO užduotys, parinktos pagal mokinių gebėjimus. Šios užduotys skirtos matematinių žinių įtvirtinimui, mąstymo, atminties, dėmesio, regimojo suvokimo lavinimui.

Programos dalyviai 1-3 klasių mokiniai, turintys matematikos mokymosi sunkumų ir 2-4 klasių (gali būti ir 5-6 klasių) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Grupės dydis 8-10 mokinių. 
 

Dailės terapija

Tikslas

1. Padėti vaikams įsisąmoninti savo patyrimą, įveikti slogius išgyvenimus ir atrasti takelį vidinės laisvės bei savo galimybių įgyvendinimo link.
2. Stiprinti vaikų tarpusavio bendravimo įgūdžius (prasti bendravimo įgūdžiai rodo menką savivoką ir savivertę, tai lemia menkus socialinius įgūdžius).

Dailės terapija skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Dailės psichologinės terapijos esmė yra ta, kad vaikams suteikiama galimybė save išreikšti, daryti tai, kas kasdieniame gyvenime jiems griežtai draudžiama. Tai leidžia patenkinti vaikų norą išlieti neigiamas emocijas, išlaisvinti psichologinę energiją, paprastai eikvojamą nenaudingai įtampai, todėl vaikai tampa ramesni, atsipalaiduoja.

Skirta 6-10 metų vaikams. 10 užsiėmimų. Užsiėmimo trukmė iki 30 min. Vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau 10 vaikų.

 

 

Lietuvių kalbos specialiųjų pratybų programa „Mokausi lietuvių kalbos kitaip“

Tikslas

Įtvirtinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių lietuvių kalbos žinias apie kalbos dalis, lavinti kalbinius gebėjimus, dėmesį, atmintį, turtinti žodyną.

Užsiėmimuose bus naudojama specialiosios pedagogės – logopedės Aistės Buivydaitės sukurta ir parengta mokymo priemonė „Lietuvių gramatikos ugdymas(is) pradinėse klasėse“. Ją sudaro užduočių lentelės ir žodžių kortelės, todėl mokiniai mokosi lietuvių kalbos ne rašydami, o dėliodami korteles. Mokymo priemonėje panaudojamas M.Montesori ugdymo sistemos spalvų principas. Temos sudarytos vadovaujantis Bendrąja pradinio ugdymo programa.

Programą sudaro 12 grupinių užsiėmimų. Užsiėmimų turinį sudaro žaidimai, lavinantys dėmesį, atmintį, padedantys užmegzti draugiškus tarpusavio santykius ir mokomosios priemonės užduotys.

2-4 klasių mokiniai, turintys lietuvių kalbos mokymosi sunkumų ir 2-4 klasių (gali būti ir 5-6 klasių) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Grupės dydis – 8-10 mokinių.