Danguolė Bučelienė, skyriaus vedėja, mob. 8 658 51001, el. paštas danguole.buceliene@kaisiadorys-sspc.lt  

Gražina Petraitienė, vyriausioji specialistė,  mob. 8 658 51003, el. paštas grazina.petraitiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Rasa Žalytė, vyriausioji specialistė, mob. 8 658 51004, el. paštas rasa.zalyte@kaisiadorys-sspc.lt  

Zita Bičiuvienė, buhalterė, mob. 8 658 51030, el. paštas zita.biciuviene@kaisiadorys-sspc.lt  

Dalia Degutienė, buhalterė, mob. 8 658 51020, el. paštas dalia.degutiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Ilona Grajauskė, buhalterė, mob. 8 658 51009, el. paštas ilona.grajauske@kaisiadorys-sspc.lt  

Vilija Grigaliūnienė, buhalterė, mob. 8 658 51019, el. paštas vilija.grigaliuniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Aušra Jakienė, buhalterė, mob. 8 658 51034, el. paštas ausra.jakiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Gražina Mickevičienė, buhalterė, mob. 8 658 51024, el. paštas grazina.mickeviciene@kaisiadorys-sspc.lt  

Ona Naudžiūnienė, buhalterė, mob. 8 658 51008, el. paštas ona.naudziuniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Dovilė Veronika Sedleckaitė, buhalterė, mob. 8 658 51015, el. paštas dovile.sedleckaite@kaisiadorys-sspc.lt  

Janina Seliutienė, buhalterė, mob. 8 658 51013, el. paštas janina.seliutiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Janina Sodaitienė, buhalterė, mob. 8 658 51028, el. paštas janina.sodaitiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Rima Šustavičienė, buhalterė, mob. 8 658 51031, el. paštas rima.sustaviciene@kaisiadorys-sspc.lt  

Svetlana Tkačiova, buhalterė, mob. 8 658 51021, el. paštas svetlana.tkaciova@kaisiadorys-sspc.lt  

Jadvyga Tomkienė, buhalterė, mob. 8 658 51023, el. paštas jadvyga.tomkiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Galia Valionienė, buhalterė, mob. 8 658 51027, el. paštas galia.valioniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Živilė Vitkauskienė, buhalterė, mob. 8 658 78549, el. paštas zivile.vitkauskiene@kaisiadorys.lt  

Eglė Urbanavičienė, buhalterė, mob. 8 658 51029, el. paštas egle.urbanaviciene@kaisiadorys-sspc.lt